DISCLAIMER


Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Scuba Education Amsterdam.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.   Scuba Education Amsterdam heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.   Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.   

Scuba Education Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.   Scuba Education Amsterdam aanvaardt geen enkele  aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website.   Scuba Education Amsterdam heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.   Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Scuba Education Amsterdam gecontroleerd of goedgekeurd.   Scuba Education Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van website's van derden.  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website van Scuba Education Amsterdam of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste en ruimste zin van het woord opleveren.


COPYRIGHT

© 2009 - 2015 Scuba Education Amsterdam | Alle rechten voorbehouden

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van duikschool Scuba Education Amsterdam worden gekopieerd, worden gebruikt, worden opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar worden gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.


DISCLAIMER & COPYRIGHT

BACK