WAAR MAG IK MET MIJN BREVET NA MIJN CURSUS ZELFSTANDIG GAAN DUIKEN?


Afhankelijk van het soort brevet is het verstandig te duiken op plaatsen waarvoor de cursus toereikend is. Hierbij geldt dat de maximale dieptes van het brevet gerespecteerd moeten worden.

Zo zal in het buitenland vaak dieper gedoken worden dan 18 meter dus is het verstandig om het PADI Advanced Open Water brevet te behalen om zo alle mooie duiken te kunnen maken.

Wil men nog dieper dan zal de PADI Deep Diver specialty gevolgd moeten worden.


Onderzoek dus of uw brevet toereikend is voor een geplande duiklocatie. Bedenk dat bij duikongevallen waarbij de maximale diepte genegeerd wordt de aansprakelijkheid geheel bij de duiker zelf ligt. De verzekering kan dus een claim afwijzen.