WANNEER MOET IK EEN CURSUS BETALEN EN HOE KAN IK DIE BETALEN?


Uiterlijke datum van betaling is het moment dat de eerste les voor een opleiding begint. De cursuskosten moeten dan volledig voldaan zijn, tenzij anders overeengekomen.


Voor het betalen van de cursus ontvangt je een factuur.

Er is geen PIN mogelijkheid aanwezig.


Betaling kan worden gedaan op ING-rekening 5215973 t.n.v. Underwater Productions o.v.v. het factuurnummer vermeld op de factuur en binnen 7 dagen na dagtekening.


IBAN - NL77INGB0005215973     &     BIC - INGNL2A


Indien de cursist zich heeft aanmeldt maar voor of tijdens de cursus stopt op eigen initiatief, dan is er geen restitutie van de cursuskosten mogelijk. Een eventueel restant van de cursuskosten zullen dan gelijk voldaan moeten worden.