IS EEN MEDISCHE KEURING VERPLICHT?


De verplichting tot een medische keuring is afhankelijk van de te volgen cursus.


Voor de meeste recreatieve opleidingen is een medische keuring niet verplicht, echter voor de meeste technische duikopleidingen weer wel.


In alle gevallen moet er wel een ‘Medische Verklaring’ worden ingevuld waaruit blijkt dat de cursist normaal gezond is en niets mankeert.


Wij houden het recht om in alle gevallen toch om een medische keuring te vragen mocht dit in onze opvatting nodig zijn.